FANDOM


1: Naruto: 57

2: Sasuke: 57.2

3: Sakura: 29.3

4: Kakashi (Book Distracted): 106.2

5: Neji: 58.4

6: Rock Lee: 58.3

7: Ten Ten: 32.6

8: Shikamaru: 56.8

9: Choji: 51

10: Ino: 29.3

11: Dosu: 52

12: Waterfall Squad: 20 each

13: Orochimaru (Grass Ninja Hidden): 198

14: Sasuke Sharingan: 84.4

15: Nine Tails Naruto Boost: 185

16: Anko: 103

17: Shigure: 72

18: Gaara: 77

19: Zaku: 68

20: Kin: 55

21: Curse Mark Sasuke Lvl 1: 120

22: Kibito Suppressed: 45

23: Sasuke: 60.2

24: Yoroi: 30

25: Shino: 62.3

26: Sakura: 30.5

27: Ino: 30.5

28: Kankuro: 63

29: Temari: 62.8

30: Tsurugi: 40.4

31: Ten Ten: 35.3

32: Shikamaru: 61.5

33: Naruto: 60.4

34: Kiba: 57.2

35: FOF (Fang Over Fang): 74.6

36: Byakugan Neji: 85.5

37: Hinata: 21.7

38: Byakugan Hinata: 57

39: Angry Gaara: 160

40: Rock Lee: 61

41: Lee with Weights: 100

42: Lee unlocked Hidden Gates: 170

43: Choji: 53

44: Dosu: 55

45: Heyate Gekko: 96

46: Neji: 85

47: Byakugan Neji: 104

48: Rotation: 150

49: Naruto: 82

50: Nine Tails (Chakra) Naruto: 164

51: Temari: 65

52: Shikumaru: 64

53: Gaara: 91

54: Gaara (Part-Transformation;Shield): 175

55: Sasuke: 81.8

56: Sharingan Sasuke: 142

57: Chidori: 180

58: Might Guy: 155

59: Kakashi: 170

60: Sharingan Kakashi: 250

61: Kankuro: 66

62: Shino: 64

63: Sasuke Curse Mark Lvl 1: 156

64: Gaara (Mini Shukaku): 200

65: Naruto (Nine Tails Power Suppressed): 198

66: Gaara Shukaku (Gaara Controlled): 500

67: Shukaku: 1,000

68: Gamabunta: 700

69: Orochimaru: 1,200

70: Kusunagi: 1,250

71: Third Hokage: 1,300

72: Enma: 1,350

73: 1st Hokage Resurrection (Suppressed): 1,100

74: 2nd Hokage Resurrection (Suppressed): 1,050

75: Soul Ripper: 50,000