FANDOM


1: Kakashi Hatake (Book Distracted): 94

2: Naruto Early Genin: 47.5

3: Sasuke Uchiha: 47

4: Sakura Haruno: 25

5: Fire Ball Jutsu: 55

6: Meizu and Gozu: 42

7: Naruto (Scared): 15

8: Zabuza: 96

9: Kakashi Sharingan: 131

10: Sharingan Copy Technique: 162

11: Waraji and Zori: 49.8

12: Naruto (chakra controlled): 53.5

13: Haku: 54

14: Sasuke (chakra controlled): 53

15: Haku (Chakra Release): 95

16: Sharingan Sasuke: 78

17: Nine Tails Naruto: 195

18: Full Power Nine Tailed Punch: 240

19: 3rd Hokage: 160